Grote Spelers is een nieuw programma voor hbo en wo opgeleide jongeren uit stadsdeel Nieuw-West. Het is geïnitieerd door de gemeente en opgezet in samenwerking met jongeren en werkgevers.

Waarom?

Amsterdam Nieuw-West: een broedplaats voor jong talent. Maar liefst 66% van de jongeren uit Nieuw-West die momenteel een vervolgopleiding volgen gaan naar het hbo of wo. Toch ervaren veel van deze jongeren moeite met het vinden van een baan op niveau na hun studie. Redenen hiervoor zijn onder andere discriminatie, gebrek aan professioneel netwerk en sollicitatieskills. Ook zijn veel jongeren uit Nieuw-West de eerste van hun familie die studeren, waardoor zij meer zelf moeten uitzoeken. Als gevolg werken afgestudeerde jongeren uit het stadsdeel vaak onder niveau of in een baan die niet aansluit bij hun studie. Dit is niet eerlijk tegenover deze jongeren; zij verdienen een kans op een baan die wél recht doet aan hun kennis, vaardigheden en talent. Daarnaast is het een gemiste kans voor werkgevers die talentvolle en diverse jongeren mislopen.

Foto Grote Spelers Nieuw-West
Wat doen we?

Samen met jongeren, werkgevers en maatschappelijke organisaties hebben we middels verschillende brainstormsessies en werkgroepen het programma vormgegeven. We hebben samen bepaald waar de behoefte ligt en hoe we daarop kunnen inspelen. Hieruit is een programma ontstaan met vier onderdelen:

Daarnaast vormen we een platform om young professionals uit Nieuw-West en werkgevers samen te brengen. Dit doen we bij ieder programmaonderdeel, maar ook via de vacaturepagina. 

Lancering: Grote Spelers

Amsterdam Nieuw-West: een broedplaats voor jong talent. Toch ervaren veel jongeren uit Nieuw-West moeite met het vinden van een baan op niveau na hun studie. Redenen hiervoor zijn o.a. discriminatie en het niet hebben van het juiste netwerk. Samen met jongeren en werkgevers heeft de gemeente een platform opgezet die deze jongeren wél een kans biedt op een baan op niveau.

Bekijk de volledige video hier