Adviseur NCTV

Geplaatst 4 weken geleden.

Over de  NCTV

Nationale veiligheid gaat over het beschermen van ons land, onze democratie en onze inwoners. In een complexe, veranderende en steeds meer gedigitaliseerde wereld is Nederland kwetsbaar voor dreigingen. Cyberaanvallen, buitenlandse inmenging, terrorisme, pandemieën – het zijn dreigingen voor onze nationale veiligheid die zich op vele manieren voordoen en waartegen we ons land willen beschermen. Veel partijen werken hieraan mee, veelal achter de schermen. De politie natuurlijk, net als inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Maar ook andere ministeries en organisaties als gemeenten en aanbieders van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en drinkwater spelen een belangrijke rol. De NCTV is binnen dit netwerk de verbinder.

De NCTV zet zich in voor drie maatschappelijke opgaven: contraterrorisme, cybersecurity en statelijke dreigingen. Ook zorgen we voor het bewaken en beveiligen van objecten, personen en evenementen, en voor de burgerluchtvaart. En we zijn voorbereid als het dan toch misgaat. Vanuit het Nationaal Crisiscentrum zorgen we ervoor dat de juiste mensen bij elkaar komen om besluiten te nemen en de communicatie over de crisis af te stemmen.

Om de grote verbanden te blijven zien en de koppeling te maken tussen al deze opgaven en organisaties is de Kern Strategie verantwoordelijk voor het overzicht en de verbinding met de buitenwereld. De werkzaamheden en expertises bevinden zich op verschillende terreinen: juridisch, politiek bestuurlijk (staf), nationaal en internationaal, waarbij we op alle werkterreinen van de NCTV kunnen adviseren en meewerken. Dat doen we zowel op inhoud, als op relaties en samenwerking.

De functie

Jij gaat aan de slag als adviseur bij de Staf, een van de clusters van de Kern Strategie. Hierbij heb je een adviesfunctie en een informatierol richting de (plaatsvervangend) NCTV, het MT en de rest van de organisatie op het gebied van parlementaire en procesmatige zaken. Door een actieve wisselwerking met onderdelen van de NCTV en van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voorziet de functie in een strategische, signalerende en verbindende werking voor de hele NCTV. Je vervult een spilfunctie en je legt verbanden tussen relevante beleidsmatige en politieke ontwikkelingen. Om je werk goed te kunnen doen, onderhoud je een sterk netwerk. Je bent een aanspreekpunt voor de directie Bestuursondersteuning van JenV en voor de stafmedewerkers van andere JenV-onderdelen. Je neemt deel aan overleggen op het ministerie.

Je coördineert en bewaakt (procesmatig en strategisch) de voortgang van parlementaire aangelegenheden en geeft de noodzakelijke follow up aan parlementaire zaken en waar nodig aan bestuurlijke zaken in overleg met collega’s. Dit in samenwerking met de parlementaire contactpersonen van de verschillende NCTV-programma’s. Ook toets en adviseer je (procedureel, strategisch en waar nodig kwalitatief) over de stukkenstroom naar de (plaatsvervangend) NCTV. Je wordt betrokken bij de coördinatie van de inbreng namens de NCTV voor debatten en begrotingsbehandelingen. Ook kun je worden ingezet als secretaris voor de voorbereiding en verslaglegging van NCTV-interne overleggen, zoals het MT. Ook kun je bij gelegenheid opdrachten naast of buiten de Staf uitvoeren.

Functie-eisen

  • Je hebt academisch werk- en denkniveau.
  • Je hebt minimaal affiniteit en eventueel ervaring met stafwerk (zoals secretariswerkzaamheden) en met het werken in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
  • Je houdt altijd overzicht.
  • Je bent sterk in het opzetten en actief houden van processen en structuren.
  • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en hebt bij voorkeur kennis van de juridische kaders en/of de politiek-bestuurlijke verhoudingen rond de NCTV.
  • Je kunt goed onder tijdsdruk werken en je bent flexibel inzetbaar.
  • Je bent goed in het verbinden van en schakelen tussen verschillende organisaties en onderdelen.
  • Je bent (zowel schriftelijk als mondeling) communicatief vaardig.

Arbeidsvoorwaarden

  • schaal 11:   Min €3.344 – Max. €5.139 (bruto)
  • min & max 36 uur

 

 

Solliciteer online

Voornaam

Een geldig telefoonnummer is vereist.
Een geldig e-mailadres is verplicht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.