Adviseur Verkeer & Openbare Ruimte

Geplaatst 2 maanden geleden.

Voor starters en professionals toe aan de volgende stap.

In het kort

Draag jij Amsterdam een warm hart toe en wil je werken aan een stad die aangenamer, leefbaarder, veiliger en inclusiever wordt? Solliciteer dan nu op de functie van adviseur verkeer & openbare ruimte!

In een groeiende stad is openbare ruimte schaars: we willen er lopen en rijden, we willen ruimte om te verblijven en voldoende groen, maar verwachten ook dat we alle noodzakelijke voorzieningen erin kwijt kunnen. Zowel bovengronds als ondergronds. Mobiliteit is nodig om de stad te laten functioneren, maar legt grote druk op de openbare ruimte van de stad. Onze keuzes in de openbare ruimte en mobiliteit maken we vanuit de kernwaardes duurzaam, gezond, veilig, inclusief, economisch vitaal en bereikbaar waarbij de ruimte die nodig is voor mobiliteit zo veel mogelijk beperkt wordt.

Als adviseur verkeer & openbare ruimte krijg jij de kans om je op deze ingewikkelde opgave te storten en daar een nuttige bijdrage aan te leveren.

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

2022 is een bijzonder jaar. In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en daarna zal een nieuwe coalitie de prioriteiten voor de komende 4 jaar bepalen. Tegelijkertijd werken de directie V&OR en de afdeling K&K dit jaar aan een doorontwikkeling naar meer integraal en meer gebiedsgericht werken. In deze dynamiek verwachten we van jou een flexibele, zelfstandige en leergierige instelling en de capaciteit om je snel op een grote variatie aan onderwerpen in te werken.

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

Je werkt vooral aan thematische opgaven waarmee we op allerlei thema’s invulling geven aan de bredere strategische doelstellingen van de Gemeente Amsterdam voor verkeer en de openbare ruimte. Concreet kun je daarbij denken aan projecten, vraagstukken of taken als:

 • Het nieuwe beleid voor deelauto’s, -scooters en –fietsen;
 • Normen voor logistieke ruimte in verschillende type gebieden ten behoeve van gebiedsontwikkeling;
 • Afwegingskader voor transport over water;
 • (Meewerken aan) het actualiseren van het beleidskader Puccinimethode, het handboek voor de inrichting van de openbare ruimte;
 • Invoeren van betaald parkeren in een buurt of gebied in Amsterdam;
 • Verkennen van de (digitale) mogelijkheden die intelligente toegang biedt om Amsterdamse beleidsdoelstellingen te realiseren;
 • Een voorstel maken voor het stimuleren van verkeersveilig gedrag door maaltijd- en flitsbezorgers;
 • Verkenning van knelpunten en mogelijkheden voor het optimaliseren van de ontheffing- en vergunningverlening voor verkeersvergunningen als TVM, Objectvergunning, ZZV, Algemene RVV;
 • Bedenken van maatregelen om bewoners, bezoekers en forenzen aan de rand van de stad in hubs te laten parkeren in plaats van in de stad;
 • Een aanvraag schrijven voor een rijkssubsidie voor verkeersveiligheidsprojecten;
 • Een herziene versie maken van de nota’s parkeernormen auto en fiets/scooter;
 • Het nieuwe ontheffingenbeleid voor de touringcarluwe zone bestuurlijk laten vaststellen;
 • Een update maken van het beleidskader verkeersnetten;
 • Onderzoek doen naar een regionale hub in Zuidoost.

Op basis van bestuurlijke prioriteiten en jouw expertises en affiniteit krijg jij een uitdagend werkpakket waar je met een grote eigen verantwoordelijkheid en veel zelfstandigheid je tanden in mag zetten. Je wordt flexibel binnen Verkeer en Openbare Ruimte ingezet op basis van geschiktheid voor de opgaven.

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) zorgt voor de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. V&OR werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus: internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal. V&OR is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen.

Kennis & Kaders is bij V&OR de afdeling waar beleidsmatige afwegingen gemaakt worden op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte. Onze adviezen hebben impact op de stad van de toekomst, waarbij een prettige, bereikbare en veilige stad voor iedereen centraal staat. Bij ons kom je te werken met inhoudelijke mensen met passie voor het werk. De open sfeer met hulpvaardige en geïnteresseerde collega’s draagt hieraan bij. Met lef, durf en doorzettingsvermogen overtuigen we anderen van alle belangen die spelen voor Amsterdam.

Wil je nog meer weten over werken bij gemeente Amsterdam? We laten graag onze medewerkers aan het woord: verhalen van onze medewerkers.

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie adviseur Verkeer & Openbare Ruimte zien we ook graag:

 • Een afgeronde hbo of wo opleiding, bij voorkeur met een raakvlak met verkeer en openbare ruimte;
 • Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Ervaring of affiniteit met project- en procesmanagement;
 • Ervaring op het vlak van beleid en/of mobiliteit is een pre;
 • Flexibele inzetbaarheid en goed kunnen omgaan met werkdruk;
 • Je toont initiatief en vind het leuk om je complexe onderwerpen eigen te maken.

Competenties

 • Analytisch vermogen
 • Inventiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als adviseur Verkeer & Openbare Ruimte kom je ons 30 – 32 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen € 3.615,- en € 5.247,- (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt;
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam.
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en je hebt nog geen vast contract.
 • het behouden van je huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen gemeente Amsterdam en daarbij overplaatsing, indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en een vast contract hebt.

*interne vacatures zijn opengesteld voor gemeentepersoneel en uitzendkrachten die  minimaal 6 maanden achtereenvolgens voor de gemeente Amsterdam werken. Op externe vacatures kan iedereen solliciteren.

 • ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen;
 • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
 • een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
 • een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt;
 • flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
 • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • een mobiele telefoon;
 • hybride werken: de gemeente Amsterdam is gestart met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten. Reiskosten worden deels vergoed indien je reist naar je werklocatie. Een thuiswerkvergoeding is onderdeel van de lopende cao-onderhandelingen.

Kijk hier voor het overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden.

Heb je nog vragen?

Over de functie en sollicitatieprocedure kun je Sander Franse, teamleider Metropool, bereikbaar via sander.franse@amsterdam.nl.

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 30 maart 2022 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail;
 • In verband met de richtlijnen van het RIVM werken onze collega’s zoveel mogelijk thuis. Als je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek, dan plannen we een videogesprek met je in. Wij nemen contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt. Eventueel volgt een tweede gesprek;
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren;

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Solliciteer online

Voornaam

Een geldig telefoonnummer is vereist.
Een geldig e-mailadres is verplicht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.