Trainee Finance & Control

Geplaatst 8 maanden geleden

Waarom trainee worden bij de G4?

Heb jij een passie voor Financiën en Control en wil je innoveren in je vakgebied? Wil jij graag complexe vraagstukken oplossen? En houd je van een steeds veranderende context? Dit is een unieke kans om aan de slag te gaan bij de 4 grootste gemeenten van Nederland; Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam.

Het traineeship

Jij wordt onderdeel van een pool jonge F&C-Trainees, waarmee je bij de verschillende G4 gemeenten aan uitdagende F&C-opdrachten gaat werken. De inhoud van iedere opdracht verschilt.
Voorbeelden van opdrachten zijn:

 • Je bent een belangrijke spil in de totstandkoming van P&C producten, zoals de begroting en jaarrekening. Samen met je directe collega’s ben je er verantwoordelijk voor dat de gemeenteraad tijdig de juiste informatie op een leesbare manier krijgt aangeboden. Je coördineert en onderhoudt daarbij contacten met collega’s binnen de gemeente en met betrokkenen binnen het vakgebied (bv andere gemeenten, rijksoverheid).
 • Je werkt aan een project waarbij een grootschalig financieel dashboard opgezet wordt, maar ook gemonitord en bijgestuurd moet worden.
 • Voor de invoering van de nieuwe wet inburgeringstelsel worden al verschillende experimenten en proeftuinen uitgevoerd. Jij bent aan zet om de kosten daarvan inzichtelijk te maken en te onderzoeken waar besparingen mogelijk zijn.
 • Je bent volwaardig onderdeel van een control team. Je voert analyses uit, bewaakt de budgettaire kaders en levert een bijdrage aan rapportages en de planning & control producten. Ook voer je gesprekken met het management. Daarin stel je vragen, deel je risico- en trendanalyses, presenteer je businesscases en geef je adviezen, bijvoorbeeld over cofinanciering of subsidies.

Je doet onderzoek naar hoe de gemeente kan zorgen voor voldoende financiering en dekking van de geplande investeringen in maatschappelijke voorzieningen. Je werkt als teamlid mee aan voorstellen voor de meerjarige investeringsplannen.

Dit soort opdrachten bereiden jou optimaal voor om in functies als bijvoorbeeld business controller, financieel controller, financieel adviseur of projectleider aan de slag te gaan.
Naast je individuele opdracht voer je met je medetrainees G4 gemeentebrede opdrachten uit. Hierdoor leer je veel over je vakgebied en leer je de verschillende gemeenten kennen. Zo krijg je inzicht in je eigen talenten op jouw vakgebied en de overeenkomsten en verschillen binnen de gemeenten. Daarnaast bouw je een groot en divers netwerk op. Je leert hierdoor veel over jezelf en over de plek waar jij het beste tot je recht komt.

Het leerprogramma

Naast je werkzaamheden volg je samen met je medetrainees een gemeenschappelijk leerprogramma. Je zult zowel vakinhoudelijke trainingen op het gebied van financiën en control als trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling volgen. De vakinhoudelijke trainingen gaan vooral over de veelgebruikte methoden en technieken binnen de G4 gemeenten. De trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling gaan over jezelf beter leren kennen en het ontwikkelen van vaardigheden die voor het uitoefenen van je functie van belang zijn.

Tijdens het traineeship is er een traineebegeleider die je coacht in jouw ontwikkeling en een werkplekbegeleider die je op de werkplek begeleidt.

Wij zoeken

Je bent een aanpakker en durft risico’s te nemen. Je wilt echt resultaat zien, niet alleen in denken, maar zeker ook in doen. Het is belangrijk dat je met een brede blik kunt kijken naar processen en vraagstukken in de organisatie en in de maatschappelijke context. Omdat deze vraagstukken vaak erg complex zijn moet je in staat zijn in co-creatie zaken op te pakken. Je denkt kritisch mee over de rol van financials en controllers binnen de organisaties. Verder zie je het belang van data en weet je hoe je hier waarde mee creëert.

Wij vragen

Als toekomstig G4-trainee heb je:

 • Een afgeronde hbo- of wo-opleiding (≤ 2 jaar afgestudeerd) met aantoonbare kennis

  van of affiniteit met Financiën en Control

 • Motivatie om door te groeien in het vakgebied
 • Maatschappelijke betrokkenheid

  Competenties waarmee jij je onderscheidt zijn:

 • Lerend vermogen
 • Initiatiefrijk
 • Samenbindend vermogen
 • Zelfredzaamheid
 • Analytisch
 • Communicatief
 • Innovatief
 • Resultaatgericht

Wij bieden

 • Een startsalaris van € 2863,- (onder voorbehoud van CAO-akkoord)
 • IKB (Individueel Keuze Budget) van 17,05 %
 • Een aanstelling voor twee jaar voor 36 uur per week.
 • Een uitdagend en inspirerend leer-en ontwikkelprogramma met ruimte voor een eigen invulling

De organisatie

De G4 bestaat uit de 4 grootste steden van Nederland en hebben gezamenlijk een 2-jarig programma voor een traineepool Financiën en Control. In dit traineeship staan kennisdeling, innovatie en verbinding centraal.
Je wordt voor 2 jaar bij een van de 4 gemeenten aangesteld en voert bij in ieder geval 3 van de 4 gemeenten een individuele werkopdracht uit.

De procedure

De vacature staat open tot en met 27 februari. Nadat je gesolliciteerd hebt krijg je een uitnodiging om mee te doen aan een online game. Daarmee wordt bekeken waar jouw kwaliteiten liggen. De game duurt ongeveer 45 minuten en deze moet je vóór de sluitingsdatum gespeeld hebben. Je hoort uiterlijk 11 maart of je bent uitgenodigd voor de selectiedag op 18 maart. Uitleg over deze selectiedag volgt per mail, als je door bent naar deze ronde

Solliciteer online

Voornaam

Een geldig telefoonnummer is vereist.
Een geldig e-mailadres is verplicht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.